Wetgeving

Doel:

Aangezien er rond het brouwen van bier nogal een complexe wetgeving geldt, zowel voor het vervaardigen, transporteren of consumeren willen wij hier aan tegemoet komen en wat duidelijkheid scheppen over het hoe, wat en waarom.

De personen die hier het beste toe bevoegd waren (de Administratie voor Douane en Accijnzen) hebben ons enkele richtlijnen en ministriële besluiten doorgestuurd over deze materie.

Mocht U na het lezen van deze, nogal technische materie, nog vragen hebben of verdere inlichtingen willen, raden wij U aan om contact op te nemen met de Federale Overheidsdienst FINANCIEN Belastingen en invordering, Administratie der Douane en Accijnzen.


Vrijstelling van accijns.pdf

19.10.1992 – Richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken.pdf

16.07.1993 – Wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur.pdf

01.02.1994 – Ministerieel besluit betreffende het accijnsstelsel van bier.pdf

07.01.1998 – Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.pdf

 

Ambachtelijk Bier Brouwen